صفحه اصلی
/
راهنما
/

راهنمای ثبت نام در سیم خان

فروشگاه اینترنتی خط تهران همراهفروشگاه اینترنتی سیم کارت لیاناتل

راهنمای ثبت نام در سیم خان

1398/09/26

 

برای ثبت نام در سامانه، طبق تصویر زیر اقدام نمایید:

 

ثبت امتیاز :

(1 امتیاز)