فروشگاه اینترنتی خط تهران همراهفروشگاه اینترنتی سیم کارت ماهانا همراه

تبدیل سیمکارت اعتباری به دائمی

1398/07/21

معرفي طرح:

اگر مشترک اعتباري همراه اول هستيد و به هر دليل از جمله دريافت صورتحساب به جاي تهيه شارژ مايل به تبديل سيمکارت خود به دائمي هستيد کافي است به فروشگاه هاي همراه اول، مراکز تلفن ثابت يا نمايندگي هاي همراه اول مراجعه کنيد و بدون نياز به خريد سيمکارت جديد، سيمکارت اعتباري فعلي خودتان را به دايمي تبديل کنيد. در هنگام مراجعه لازم است مالک خط با همراه داشتن کارت ملي و سيمکارت فعال نسبت به تکميل و امضاي فرم مربوطه اقدام کند. هزينه تبديل شماره تلفن همراه از اعتباري به دائمي مبلغ ?.???.??? ريال است که ???.??? ريال آن بابت تضمين پرداخت منظور مي گردد. لطفا در نظر داشته باشيد براي تبديل شماره تلفن همراه اعتباري به دائمي ، حداقل مي بايست ? ماه از زمان فعالسازي شماره تلفن همراه  اعتباري سپري شده باشد.

طرح براي چه کساني قابل استفاده است؟

کليه مشترکين اعتباري که حداقل ? ماه از زمان فعالسازي شماره تلفن همراه اعتباري ايشان گذشته باشد.

شرايط و قوانين طرح:
 • ?. در زمان تغيير، سيمکارت اعتباري بايد در شرايط فعال و نرمال باشد.
 • ?. مدارک لازم جهت دريافت خدمت عبارتند از : حضور مالک بهمراه اصل کارت ملي و سيمکارت فعال و تکميل و امضاي فرم مربوطه.
 • ?. فقط شخصي که شماره تلفن همراه در سيستم اطلاعات مشترکين، به نام او ثبت شده است(مشترک تلفن همراه) اجازه تبديل شماره تلفن همراه از اعتباري به دائمي را دارد. در صورتي که شخصي غير از مشترک نسبت به تبديل شماره تلفن همراه اعتباري به دائمي اقدام نمايد، شرکت ارتباطات سيار ايران مجاز است که شماره تلفن مزبور را بدون بازگشت هيچ يک از هزينه هاي تبديل، به حالت اعتباري تغيير وضعيت دهد. در هر حال شخص مزبور ضمن داشتن مسئوليت حقوقي و کيفري در خصوص تلفن همراهي که به طور غيرمجاز تبديل وضعيت شده، در مقابل شرکت ارتباطات سيار ايران، مراجع قانوني و به ويژه مشترک تلفن همراه راسا مسئول و پاسخگو بوده و مي بايست خسارات وارده به مشترک و شرکت ارتباطات سيار ايران را جبران نمايد.
 • ?. در صورت داشتن اعتبار بيش از هزينه تبديل شماره تلفن همراه ، مبلغ مذکور در اولين دوره صورتحساب ، به حساب بستانکاري مشترک انتقال خواهد يافت.
 • ?. درصورت وجود هرگونه بسته مصرفي فعال با مدت زمان باقي مانده (که حجم مصرفي آن پايان نيافته است) ، در صورتي که آن بسته با شماره تلفن همراه دائمي مشترک قابل ارائه باشد، پس از تبديل، به شماره تلفن همراه دائمي منتقل مي گردد ولي اعتبار هديه انواع شارژ اعم از شارژ فوق العاده ، جوانان و بانوان و همچنين سرويس چتر اضطراري و جمعه هاي رويايي و بسته هاي ترکيبي دلخواه به شماره تلفن همراه دائمي منتقل نمي گردد.
 • ?. براي تبديل شماره تلفن همراه اعتباري به دائمي ، حداقل مي بايست ? ماه از زمان فعالسازي شماره تلفن همراه اعتباري سپري شده باشد.
 • ?. مشترک پس از تبديل شماره تلفن همراه اعتباري حداقل به ميزان ? ماه امکان نقل و انتقال شماره تلفن همراه دائمي را ندارد.
 • ?. پس از تبديل شماره تلفن همراه اعتباري به شماره تلفن همراه دائمي، امکان تبديل مجدد شماره تلفن همراه دائمي شده به اعتباري به هيچ وجه وجود ندارد. به بيان ديگر، تبديل شماره تلفن همراه اعتباري به دائمي بازگشت ناپذير مي‌باشد .
 • ?. با توجه به اينکه پس از طي فرآيند تبديل، مشترک تلفن همراه اعتباري به مشترک تلفن همراه دائمي تبديل مي گردد، لذا ، کليه مفاد قرارداد اشتراك تلفن هاي همراه دائمي داراي مبلغ سپرده يا تضمين پرداخت بر روابط مابين شرکت و مشترک حاکم خواهد بود. مشترک مکلف است قبل از امضاي اين فرم نسبت به مطالعه کامل و دقيق مفاد قرارداد اشتراک بند فوق در سايت همراه اول اقدام نمايد و امضاي اين فرم به منزله پذيرش مفاد قرارداد مزبور و اصلاحات بعدي آن است.
 • ??. پس از تغيير مشترک به دائمي کليه قوانين حاکم بر مشترکين دائمي اعم از چرخه عمر سيمکارت (سلب امتياز ، استرداد وديعه ، قطع و ...) بر اين دسته از مشترکين نيز اجرايي مي شود.
 • ??. مشترکين داراي سيمکارت هاي ديتا ، درسا و انارستان ، سازماني ، گردشگري ، زائر ،حقوقي ، همگاني و روستايي امکان تغيير به دائمي را ندارند.
 • ??. امکان مشاهده و يا پرداخت صورتحساب و يا فعالسازي سرويس هاي مختلف از درگاههايي مانند *??# ، *?# و همچنين سامانه ???? ، ?? ساعت پس از تبديل ممکن مي گردد.

ثبت امتیاز :

(1 امتیاز)